Agencja marketing zintegrowanego Smolar

Loteria promocyjna i loteria audioteksowa

Organizacja loterii promocyjnych i audiotekstowych (loterii SMS) jest jednym z popularniejszych narzędzi wykorzystywanych podczas akcji marketingowych, mających na celu zwiększenie sprzedaży danych produktów i usług – głównie w branży FMCG, ale nie tylko. Loterie sprawdzają się w szczególności podczas kampanii promujących marki dopiero wchodzące na rynek. Loterie promocyjne mogą być przeprowadzane za pomocą smsów, stron internetowych, zdrapek, losów, aplikacji na urządzenia mobilne czy kiosków multimedialnych.

Zarówno loterie promocyjne jak i loterie audioteksowe są grami losowymi, a co za tym idzie zasady ich organizowania i przeprowadzania są szczegółowo uregulowane w ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku. W myśl ustawy loterie to „gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin" (art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych). Charakterystyczną cechą loterii jest to, że o wygranej i przydziale nagród decyduje przypadek, a nie np. zdolności uczestników, jak jest to w przy konkursach. Niezależnie od tego w jaki sposób loteria jest przeprowadzana, każdy kupon/zdrapka/los/sms ma takie same szanse na zwycięstwo. W przypadku loterii promocyjnej ustawa jasno stwierdza, że ten rodzaj loterii nie jest realizowany w celu uzyskania opłaty za udział w grze. Zamysłem tego typu akcji jest promocja produktów, usług, wydarzeń lub marki. Loteria promocyjna może być organizowana przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Natomiast loterię audioteksową organizuje wyłącznie spółka akcyjna lub spółka z o.o., której siedziba znajduje się na terenie Polski. Loterie mogą być przeprowadzane na skalę krajową bądź na skalę lokalną.

Loterie promocyjne i loterie audioteksowe mogą zostać zorganizowane wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia od dyrektora Izby Celnej. Zanim tak decyzja zostanie wydana organizator loterii musi wpłacić na rachunek wyznaczony przez  Izbę Celną opłatę (10% wartości nagród). Aby sprawować nadzór nad przebiegiem loterii należy posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministerstwo Finansów. Takie świadectwo uzyskuje się po zdaniu dwustopniowego egzaminu zawodowego. Zorganizowanie loterii bez odpowiednich zezwoleń zagrożone jest karą pieniężną, karą grzywny albo karą pozbawienia wolności. Uczestnikom także grożą konsekwencje prawne – kara pieniężna w wysokości 100% wygranej.

Loteria promocyjna a loteria audioteksowa (loteria SMS)

Ustawa o grach hazardowych definiuje loterię promocyjną jako taką, w której „uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe” (art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych). Natomiast w przypadku loterii audioteksowej uczestnik nie musi nabywać ani produktu ani usługi. Uczestniczy w  loterii przesyłając SMS albo wykonując odpłatne połączenie telefoniczne. Jednak przed podjęciem decyzji o wyborze loterii audiotekstowej jako narzędzia  promocyjnego należy pamiętać, że:

    • uczestnik loterii audioteksowej musi być pełnoletni
    • loteria audioteksowa może zostać zorganizowana jedynie przez spółki z o.o. lub S.A.,
    • od tego typu loterii należy odprowadzać dodatkowy podatek w wysokości 25% od przychodu uzyskanego z loterii.

Loterie organizacja

Organizacja loterii to często wykorzystywany przez przedsiębiorców sposób promocji i reklamy marki, produktów lub usług. Należy jednak pamiętać, że loteria jest grą losową i podlega regulacji ustawowej, dlatego jej organizacja wiąże się z wypełnieniem skomplikowanych wytycznych formalno-prawnych.  Agencja Smolar zajmuje się kompleksowym przygotowaniem i obsługą loterii promocyjnych oraz loterii audioteksowych. Pracownicy naszej firmy posiadają świadectwa zawodowe wydane przez  Ministerstwo Finansów, które są niezbędne do nadzoru loterii. Nie bez znaczenia jest doświadczenie, które posiadamy – firma Smolar istnieje na rynku od 1999 i od tego czasu zorganizowała setki loterii.

Kontakt

Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa
Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
Lokalizacja firmy Smolar
tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93

faks (42) 636 90 97 wew. 17
Zespół Obsługi Promocji SAMSUNG
samsung@smolar.pl
tel.: (42) 253 49 00

Polityka plików cookies
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
Lokalizacja firmy Smolar


tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93
faks (42) 636 90 97 wew. 17

New Business
newbusiness@smolar.pl
e-mail: biuro@smolar.pl

Certyfikat ISO/IEC
Zespół Obsługi Promocji SAMSUNG
samsung@smolar.pl
tel.: (42) 253 49 00

Polityka plików cookies
Aplikacja Smolar Profil agencji na Linkedin Nasz kanał na YouTube Profil Agencji na Instagramie