Agencja marketing zintegrowanego Smolar
agencja
marketingu
zintegrowanego

Organizacja loterii - regulamin

Każda loteria promocyjna przed jej rozpoczęciem, oprócz szeregu działań koncepcyjnych, technicznych czy kreatywnych wymaga również istotnego nakładu pracy natury formalnoprawnej. Kluczowe jest przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na organizację loterii promocyjnej, którego częścią jest regulamin loterii.

Wymogi dotyczące regulaminu loterii

Konieczność przygotowania i złożenia projektu regulaminu loterii promocyjnej wynika wprost z ustawy o grach hazardowych (Art. 39 podpunkt. 7). Również ta sama ustawa w Art. 61 podpunkt 3. dość precyzyjnie określa minimalne wymagania dotyczące regulaminu. I tak, wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia należy przedłożyć projekt regulaminu, który określa:

 1. nazwę loterii
 2. nazwę podmiotu urządzającego loterię
 3. wskazanie organu wydającego zezwolenie
 4. zasady prowadzenia loterii
 5. obszar, na którym będzie urządzana loteria
 6. czas trwania loterii
 7. sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród
 8. sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii
 9. sposób i termin ogłaszania wyników
 10. miejsce i termin wydawania wygranych
 11. tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
 12. wartość puli nagród
 13. w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży

Szczegóły i konkretne zapisy regulaminu pozostają już w gestii organizatora. Muszą one jednak spełniać powyższe wymagania. Warto zwrócić uwagę, że regulamin oprócz czysto formalnej funkcji, pełni również rolę swoistej instrukcji dla uczestników loterii. To tam opisane są procedury, zasady, terminy, obowiązki organizatora ale i uczestnika czy laureata. W trakcie przyjmowania zgłoszeń do loterii, na etapie wyłaniania uczestników czy też później w czasie dystrybucji nagród, w przypadku jakichkolwiek sporów, odesłanie do konkretnego punktu regulaminu pozwala zazwyczaj rozwiać większość wątpliwości.

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu

Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu przez organizatora w skrajnych przypadkach może powodować cofnięcie zezwolenia. Nie trudno sobie wyobrazić jak fatalna w skutkach zarówno w wymiarze finansowym ale przede wszystkim wizerunkowym będzie taka decyzja podjęta przez urzędnika. Zanim, zatem wprowadzi się do regulaminu jakieś zapisy, należy zastanowić się czy na 100% jesteśmy wstanie wypełnić zobowiązania. Aby uniknąć błędów, wynikających z braku doświadczenia, niewiedzy, czy też braku praktyki, regulamin powinien przygotować lub co najmniej zweryfikować doświadczony w zagadnieniach związanych z organizacją loterii promocyjnych prawnik.

Agencja Smolar zatrudnia prawników z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze loterii promocyjnych, w tym w zakresie opracowywania regulaminów loterii. Nasi klienci w każdej chwili mogą skonsultować zapisy regulaminów pod kątem zgodności z wymogami ustawy o grach hazardowych jak i zweryfikować "wykonalność" pomysłów i koncepcji marketingowych w kontekście potencjalnego ryzyka formalno-prawnego.

Kontakt

Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa
Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź

Polityka plików cookies
tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93

faks (42) 636 90 97 wew. 17
Zespół Obsługi Promocji SAMSUNG
samsung@smolar.pl
tel.: (42) 253 49 00
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93
faks (42) 636 90 97 wew. 17

New Business
newbusiness@smolar.pl
e-mail: biuro@smolar.pl

Zespół Obsługi
Promocji SAMSUNG


samsung@smolar.pl
tel.: (42) 253 49 00