Agencja marketing zintegrowanego Smolar

Wyłanianie laureatów loterii promocyjnych - urządzenia losujące

Każdy kto kiedykolwiek odwiedził kanał YouTube agencji Smolar z pewnością zauważył, że pracownik naszej firmy, który przeprowadza losowanie w celu wyłonienia laureatów loterii promocyjnej, zamiast wyciągać losy z urny czy innego pojemnika korzysta z komputera. Jak na dzisiejsze czasy, pozornie, nie powinno to wzbudzać jakiegokolwiek zainteresowania. Jednak, komputer z którego korzystamy w świetle ustawy o grach hazardowych jest urządzeniem losującym. W związku z tym, zarówno samo urządzenie jak i oprogramowanie do losowania spełnia szereg wymogów technicznych i formalnych.

Najważniejszym i jednocześnie najtrudniejszym do spełnienia warunkiem jest uzyskanie, pozytywnej opinii jednej z kilku jednostek badających upoważnionych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier. Uzyskanie opinii poprzedza badanie, przeprowadzone przez w/w jednostki badawcze. Badanie takie, polega m. innymi na: sprawdzeniu zgodności urządzenia z przedstawioną dokumentacją techniczną czy sprawdzeniu i zapewnieniu braku możliwości ingerencji w urządzenie, oprogramowanie i ewentualne dane generowane w urządzeniu związane z losowaniem. Surowe wymogi formalne i techniczne, służą zapewnieniu uczciwego przebiegu losowania, i gwarantują wszystkim zgłoszenią do loterii promocyjnej jednakowe szanse na wygraną.

Badanie i uzyskanie opinii to tylko jeden z kroków do zarejestrowania urządzenia i co za tym idzie możliwości jego legalnej eksploatacji. Konieczne jest przede wszystkim złożenie do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego  wniosku o rejestrację zawierającego wspomnianą pozytywną opinię oraz zezwolenie na przeprowadzenie loterii.  Potwierdzeniem rejestracji urządzenia losującego, urządzenia do gier oraz automatu do gier jest poświadczenie, dokonane przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, zawierające numer pod jakim urządzenie zostało zarejestrowane.

Jak działa nasze urządzenie ?

Zasada działania jest dosyć prosta.  Pracownik agencji uruchamia urządzenie losujące, i wprowadza do niego plik zawierający listę zgłoszeń. Lista zgłoszeń zawiera zazwyczaj, 2 rodzaje informacji: numer porządkowy zgłoszenia do loterii i (zazwyczaj) przypisany do niego numeru telefonu. Następnie, wcześniej zaaprobowany przez jednostkę badającą, algorytm, losuje kolejnych laureatów. Ze względu na ochronę danych osobowych i dbałość o anonimowość laureatów loterii, nie pokazujemy 3 środkowych cyfr składających się na numer telefonu zwycięzców.  

Zalety losowania laureatów loterii za pomocą urządzenia losującego

Podstawową zaletą wykorzystania urządzenia losującego jest łatwość jego przeprowadzenia. Nie ma potrzeby drukowania losów, które później należy losować się z urny.  Urządzenie takie jest również nieocenione w przypadku loterii, w których wyłania się czasami setki laureatów drobnych nagród. Przeprowadzenie takiego losowania ręcznie, wymagałoby dużo większego nakładu czasu i pracy. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od metody wyłaniania  laureatów loterii promocyjnej, losowanie musi odbywać się pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia i aktualne świadectwo kwalifikacji Ministerstwa Finansów.

Kontakt

Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa
Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
Lokalizacja firmy Smolar
tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93

faks (42) 636 90 97 wew. 17
Zespół Obsługi Promocji SAMSUNG
samsung@smolar.pl
tel.: (42) 253 49 00

Polityka plików cookies
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
Lokalizacja firmy Smolar


tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93
faks (42) 636 90 97 wew. 17

New Business
newbusiness@smolar.pl
e-mail: biuro@smolar.pl

Certyfikat ISO/IEC
Zespół Obsługi Promocji SAMSUNG
samsung@smolar.pl
tel.: (42) 253 49 00

Polityka plików cookies
Aplikacja Smolar Profil agencji na Linkedin Nasz kanał na YouTube Profil Agencji na Instagramie